Vyberte stránku

Proč je digitalizace firmy a dat aktuálním tématem nejen pro vaší fimu

Co je digitalizace firmy?

Digitalizace je proces převodu analogových (nejčastěji různých excelů, emailů, nebo tištěných dokumentů) dat do digitální podoby. Analogová data jsou informace, které jsou vyjádřené v přímém souvislosti s fyzickými veličinami, jako například zvuk, obraz nebo teplota. Digitální data jsou naopak informace, které jsou zaznamenány do digitální databáze, se kterou je následně možné pracovat na různých úrovních.

Digitalizace umožňuje snadnější zpracování a přenos dat, a je proto velmi důležitá pro rozvoj informačních technologií a počítačových sítí.

Digitalizace může být aplikována na široké spektrum oblastí, od zpracování zvuku a obrazu přes zpracování textu až po zpracování finančních údajů a všemožných dat. Její použití se týká nejen počítačových technologií, ale také například automatizace výrobních procesů nebo vývoje nových produktů. Pokud chceme automatizovat procesy je nutné mít data v digitální podobě.

Digitalizace procesů v Monday Work OS

Jak digitalizovat firmu?

Digitalizace firmy je proces, při kterém se do jejích procesů a činností zavádějí informační technologie a digitalizace dat. Tento proces může být složitý a vyžaduje pečlivé plánování a koordinaci.

Stanovení cílů a vize:

Nejprve je třeba stanovit, proč chce firma digitalizovat a jaké konkrétní výhody a přínosy od toho očekává.

Analýza současného stavu:

Je třeba zjistit, jaké technologie a procesy firma používá a kde jsou rezervy pro zlepšení.

Návrh strategie a plánu:

Na základě analýzy současného stavu je třeba vytvořit plán, jakými kroky a v jakém pořadí se firma bude digitalizovat. Je třeba vzít v úvahu finanční a časové náročnosti, a také to, jaký vliv bude digitalizace mít na zaměstnance a celkový chod firmy.

Implementace a zavádění nových technologií:

Po schválení plánu a zajištění financí je třeba začít s implementací nových technologií a procesů. Je důležité zajistit, aby zaměstnanci byli odborně připraveni na nové technologie a aby byly procesy dostatečně připraveny na jejich zavedení.

Pravidelná údržba a aktualizace:

Digitalizace je neustálý proces, takže je třeba se o ni pravidelně starat a aktualizovat ji, aby byla efektivní a vyhovovala potřebám celé firmy.

Najměte si specialistu:

Digitalizace firmy je dlouhodobý projekt a proces, který vyžaduje své vlastní řízení. Najděte si specialistu, který má zkušenosti s řízením projektu digitalizace. Ušetříte spoustu času i pěnez a vyhnete se často metodě pokus a omyl.

 

Obraťte se na mne, naplánujeme nezávaznou konzultaci vašeho projektu.

Kdy se vyplatí digitalizovat firmu?

Digitalizace firmy se může vyplatit v případě, že firma chce zefektivnit své procesy nebo chce zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost. Digitalizace může také pomoci snížit náklady a zlepšit kvalitu výrobků nebo služeb.

Je třeba mít na paměti, že digitalizace vyžaduje investici do technologií a může mít vliv na pracovní pozice zaměstnanců. Je tedy důležité dobře zvážit, zda je digitalizace pro vaší firmu v daném okamžiku výhodná a jaký vliv bude mít na zaměstnance a celkový chod firmy.

Digitalizace není vhodná pro všechny firmy a může být v některých případech nevýhodná nebo dokonce nežádoucí.

Existuje ovšem řada oddělení ve firmě, která lze digitalizovat, a pro které bude digitalizace vždy přínosná.

Finanční oddělení:

Digitalizace může pomoci zefektivnit procesy spojené s účetnictvím, fakturací a platebními transakcemi.

Marketingové oddělení:

Digitalizace může pomoci zlepšit cílení reklamy a zvýšit účinnost marketingových kampaní.

Obchodní oddělení:

Digitalizace může pomoci zefektivnit procesy spojené s prodejem, jako je zpracování objednávek nebo komunikace s klienty.

Oddělení lidských zdrojů:

Digitalizace může pomoci zefektivnit procesy spojené s náborem zaměstnanců, hodnocením pracovníků a řízením lidských zdrojů.

Výrobní oddělení:

Digitalizace může pomoci zlepšit efektivitu výroby, například pomocí řízení a automatizace výrobních procesů.

Digitalizace má vliv na pracovní pozice zaměstnanců a může vyžadovat změny v pracovních procesech. Je tedy důležité dobře zvážit, která oddělení jsou pro danou firmu nejvhodnější k digitalizaci a jaký vliv bude mít na zaměstnance a celkový chod firmy.

Jaké přínosy a výhody můžete očekávat od digitalizace

Zefektivnění procesů:

Digitalizace může pomoci zefektivnit a zrychlit rutinní nebo opakující se úkony, což může vést k úsporám času a peněz.

Snížení chybovosti:

Digitalizace může snížit možnost lidských chyb, což může vést k vyšší kvalitě výrobků nebo služeb.

Zvýšení produktivity:

Digitalizace může pomoci zvýšit produktivitu zaměstnanců díky lepšímu využití času a snadnějšímu přístupu k informacím.

Snížení nákladů:

Digitalizace může pomoci snížit náklady na manuální zpracování úkonů nebo na hardware potřebný pro jejich zpracování.

Zvýšení konkurenceschopnosti:

Digitalizace může pomoci firmě zvýšit konkurenceschopnost na trhu díky snížení nákladů, zlepšení plánování a zvýšení produktivity.

Zlepšení komunikace:

Digitalizace může pomoci zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci a se zákazníky díky použití různých nástrojů pro online komunikaci.

Větší přístupnost:

Digitalizace může pomoci firmě získat větší přístupnost pro zákazníky a umožnit jim snadnější přístup k produktům nebo službám pomocí internetu.

 

Cílem digitalizace je zpracovávat data tak, aby je bylo možné využít pro automatizaci procesů.

Co je to automatizace procesů?

Automatizace procesů je proces, při kterém se rutinní nebo opakující se úkony nechávají za pomoci technologií zařídit samy. Cílem automatizace procesů je zefektivnit práci, snížit náklady a zvýšit produktivitu.

Existují různé způsoby automatizace procesů, jako je například použití počítačových programů, scriptů, integrací nebo robotů k zařízení opakujících se úkonů, automatické odesílání e-mailů nebo připojení výroby k řídícímu software. Automatizace procesů se může týkat širokého spektra oblastí, od výroby, sklady přes obchod až po finančnictví.

Automatizace procesů je užitečná pro firmy, které chtějí zefektivnit své procesy.

Jak automatizovat procesy?

Existuje několik způsobů, jak můžete automatizovat procesy ve vaší firmě.

Použijte programy, aplikace a roboty k zařízení opakujících se úkonů. Například můžete zamezit veškerému ručnímu přepisování mezi dokumenty a systémy. Můžete automaticky přenášet data mezi systémy bez nutnosti ručního zásahu, generovat faktury, skladové pohyby, odesílat transakční i obchodní e-mailů nebo automaticky reportovat práci a normy.

Připojte výrobu k řídícímu software. Toto může pomoci zefektivnit výrobní procesy a snížit chybovost.

Použijte cloudové služby. Cloudové služby vám umožňují ukládat a zpracovávat data na vzdáleném serveru, což vám umožní snadnější přístup k informacím a snížení nákladů na hardware. Cloudové služby lze často mezi sebou propojit za pomocí API což je pro automatizace procesů nezbytné.

Vytvořte mobilní aplikaci. Mobilní aplikace mohou pomoci zefektivnit procesy, které se týkají například prodeje nebo komunikace s klienty nebo řízení výroby.

Začněte sbírat data, pracujte s nimi a využijte je. Databáze všemožných dat je nepostradatelná ze dvou hlavních důvodů. Díky datům můžete procesy automatizovat a automaticky reportovat. To se vám bude hodit, pokud chcete získat přehled nad svým byznysem a rozhodovat se za pomocí dat.

Pomáhám firmám s digitalizací, zavádění a zefektivnění procesů pomocí automatizace, informatizace a digitalizace dokumentů za využití cloudových služeb. Pomohu vám se správou a napojením vašeho e-shopu. Navrhnu a odřídím vývoj mobilních aplikací pro řízení výroby i e-commerce na míru. Připravím vaší firmu pro práci s velkými daty a reporting financí, produktivity a výroby

Pár slov o mě

Mám více než 18 let zkušeností napříč firemní agendou a díky tomu rozumím potřebám firem a jejich lidí. Pomáhám nastavovat, automatizovat a zavádět procesy, které šetří lidem čas a firmám peníze. Jsem implementační specialista se zaměřením na ERP Abra Flexi a Monday WORK OS. Pomůžu vám s administrací a nastavením vašeho eshopu a jeho napojením na účetní systémy nebo migrací a zavedení Google Workspace.

Monday com

Monday Work OS

Efektivní a flexibilní nástroj pro řízení projektů a procesů. Zjednoduší práci  všem členům vašeho týmu.

Specialista na implementaci Abra Flexi

Abra Flexi

ERP, účetní a skladový systém, který chcete ve firmě mít, pokud vaše podnikání myslíte vážně.

Implementační partner Shoptet

Shoptet

Jednička na českém trhu v poskytování e-shopových řešení. Zvyšte své tržby v online prostředí.

Implementace Google Workspace

Google Workspace

Více než jen prostor pro sdílené dokumenty. Ty nejlepší nástroje pro produktivní práci na jednom místě.

Pomůžu vám automatizovat procesy a digitalizovat vaší firmu. Neztrácejte čas a domluvte si ještě dnes nezávaznou konzultaci.